Axel Amlie, 1922–1996

Axel Amlie 1979. Foto. Sverre Bergli

Axel Amlie 1979. Foto: Sverre Bergli

Axel Amlie er en fremtredende skikkelse blant norske oversettere. Av bakgrunn var han filolog med engelsk, latin og fransk som fag. Han oversatte omkring 60 bøker, vesentlig fra fransk og engelsk, men også noen fra svensk, blant annet flere tekster av Ingmar Bergman. Samtiden visste å sette pris på Axel Amlies innsats. Han ble ridder av den franske «Ordre du mérite» for sin formidling av fransk kultur, han fikk Norsk Oversetterforenings høythengende Bastian-pris i 1971 for sin oversettelse av Vladimir Nabokovs roman Forsvaret (The Defense), og Norsk kulturråds oversetterpris i 1978 for sin oversettergjerning.

Da tyskerne gikk til aksjon mot norske studenter i 1943, flyktet Amlie til Sverige og studerte engelsk i Uppsala. Der møtte han medisinerstudenten Karin Barkander (1920–2006), som han giftet seg med i 1948. De etablerte seg i Paris, der Amlie da hadde bodd i to år. Han hadde opprinnelig reist til Paris for å gjøre ferdig en hovedoppgave om Louis Aragons forhold til surrealismen, men den ble etter sigende stjålet på metroen og ble aldri fullført. Paret fikk etter hvert fire døtre, Monika (1952), Anne-Kristine (1954), Britt (1958) og Helene (1961) – den sistnevnte født etter hjemkomsten til Norge. Amlie var språklig bevisst og det en kunne kalle en språklig purist, og den eldste datteren forteller at det ble påpekt hvis barna ikke snakket korrekt hjemme. Karin ledet et laboratorium ved øyehospitalet Fondation Rothschild sentralt i Paris, der de også bodde, i den øverste etasjen. Amlie redigerte nyhetsstoff og var radio- og filmkommentator for Norge i Les Actualités françaises, en fransk nyhetstjeneste, og kommentator for Metro Goldwyn Mayer, i tillegg til å oversette. Han laget også et fransk språkkurs basert på franske sanger i svensk radio i 1958.

Frilanslivet begynte etter hvert å ta på, og da han i 1959 fikk tilbud om fast ansettelse i Kommunenes Filmcentral, flyttet familien hjem til Oslo, til Skillebekk. Han kommenterte Filmavisen, var skolefilmkonsulent og var med på å lage opplysningsfilmer. Karin arbeidet fra 1970 i Laboratorium for patologi, med å analysere celleprøver.

Amlie var svært musikkinteressert, og spilte selv blokkfløyte i et lite ensemble, Melkeveien Pibeconcertensemble. Etter hjemkomsten ble han med i «Visens venner», som var blitt startet i 1944, og han oversatte franske viser, blant annet av Jacques Brel og Georges Brassens.

Etter ti år i Kommunenes Filmcentral gikk Amlie over til NRK Utlandstjenesten, en avdeling som tok seg av alle relasjoner med utlandet. De tilrettela studie- og reportasjereiser for NRK-ansatte, tok imot utenlandske gjester, oversatte ledelsens og avdelingenes korrespondanse, og formidlet utveksling av programmer, særlig på musikkområdet. Han arbeidet først som redaksjonssekretær, deretter som avdelingsleder til han gikk av med pensjon i 1992.

Hele tiden fortsatte han å oversette ved siden av det faste arbeidet, og han hadde etter det familien opplyser, svært lange dager. Oversettelsene spente over et vidt spekter av tekster, fra krimbøker av blant annet Georges Simenon og P.D. James via populære forfattere som Henri Charrière (Papillon, 1971), John Fowles (Den franske løytnants kvinne, 1972) til engasjert litteratur med Elie Wiesel (En tigger i Jerusalem, 1970) og Frantz Fanon (Jordens fordømte, 1967). Vi finner smalere litteratur som Alain Robbe-Grillet (Sjalusi, 1966), og Louis Ferdinand Céline (Reisen til nattens ende, 1967), sammen med lettere tilgjengelige tekster av Saul Bellow, William Styron og William Golding på 1990-tallet. Han arbeidet helt til det siste. Gustave Flauberts Frédéric Moreau: en ung manns historie (L’Education sentimentale) kom ut i 1996.

Grunnene til at Axel Amlie begynte å oversette, var dels økonomiske: kampen for å kunne bidra til familieøkonomien som frilanser – og dels akademisk-litterære: ønsket om å formidle interessant utenlandsk litteratur til det norske publikummet. Kanskje var det mest på grunn av det siste, for i et intervju i VG med den kjente journalisten og skribenten Alf Hartmann sier han: «Man leser en roman på et fremmed språk og tenker: Aha, denne teksten kunne jeg tenke meg å uttrykke på mitt eget språk!» (Hartmann 1971). I det samme intervjuet sier han at oversetteren kan bli besatt av sitt arbeid, noe de fleste oversettere kan kjenne seg igjen i.

I et intervju i Gyldendals aktuelle magasin protesterer han mot det syn enkelte har på oversetteren, at han er en frustrert forfatter:

Mulig at den typen har eksistert. Men det er en insinuasjon som aldri rettes mot andre yrkesutøvere, musikere f. eks. Hvem sitter i konsertsalen og tenker at en fiolinvirtuos som har valgt å formidle andres musikk, er en mislykket komponist? Oversetteren har felles med forfatteren gleden ved å skrive og formulere seg. Naturligvis er det forfatteren som må tenke først, men også oversetteren er skapende eller medskapende.» (GAM 1978: 78).

Amlie regnet seg som en tolker og «gjendikter», og stilte seg fritt med hensyn til ordspill og vitser som oftest måtte endres fullstendig. Men han var nøyaktig med faktainnholdet i tekstene, og tilbrakte mye tid på Universitetsbiblioteket for å sjekke opplysninger. «Han ville nok likt Google!», som den eldste datteren sier. Han var også av dem som var glad i dyktige språkvaskere som kunne hjelpe ham med å gjøre oversettelsene enda bedre.

At Axel Amlie var en dyktig oversetter, gjenspeiles i de mange gode kritikkene han fikk for sine oversettelser. Om den teksten han fikk Bastian-prisen for, oversettelsen av Nabokovs The Defense, skriver André Bjerke i en kronikk i Dagbladet 6. oktober 1970: «Axel Amlie fortjener ikke bare lovord for sin norske gjengivelse av dette stilraffinerte mesterverket. Han fortjener en oversetterpris.» Noe han altså fikk året etter.

Ser man på oversettelsene fra de ulike språkene, kan det virke som om han stiller seg friere til de franske originaltekstene enn til de engelske, noe som kan ha sin bakgrunn i at han hadde det franske under huden etter alle årene i Paris, og at fransk uttrykksmåte og syntaks ligger noe fjernere fra norsk enn det engelsk gjør. Ser vi på en av de mest krevende oversettelsene fra fransk, Louis-Ferdinand Célines Voyage au bout de la nuit, som har fått den vellykkede norske tittelen Reisen til nattens ende, finner vi et typisk eksempel på dette i epigrafen, der han både forklarer et navn han regner med at norske lesere ikke kjenner, og legger til en halv setning for å gjøre meningen klarere:

«… C’est un roman, rien qu’une historie fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais           
……..
C’est de l’autre côté de la vie.»
(Céline 1952: 5)       

«… Dette er en roman, og en roman er det rene oppspinn. Det står i Littrés           konversasjonsleksikon, og Littré tar aldri feil
..……

Det ligger bare noen skritt unna – på den andre siden av livet.
(Céline 1967: 5)

Et annet eksempel på at Amlie brøt opp den franske syntaksen og lagde sin egen versjon av teksten, finner vi når hovedpersonen Ferdinand slutter seg til et regiment og marsjerer sammen med dem:

«Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu’il y en avait encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussait des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes! Et puis il s’est mis à en y avoir moins des patriotes … La pluie est tombée, et puis encore de moins en mois et puis plus du tout d’encouragements, plus un seul, sur la route.»
(Céline 1952: 10)

«Vi marsjerte lenge. Det var ingen ende på gatene, og i gatene sto sivilister og      kvinnfolkene deres og kastet blomster til oss fra kaféterrassene, fra jernbanetorgene og fra plassene utenfor de fullsatte kirkene. Utallige var de, patriotene. Etter hvert ble de litt mindre utallige … Det begynte å regne. Det ble færre og færre av dem, og til slutt kom det ikke et eneste oppmuntrende tilrop. Ikke ett.»
(Céline 1967: 9)

I tillegg til å oversette bøker, tekstet Amlie filmer, og han lærte opp flere som senere kunne livnære seg som tekstere. En tidligere kollega betegner ham som svært hjelpsom og som en fremragende tekster. I sin oversettervirksomhet tok han tidlig i bruk tekniske nyvinninger, som tekstbehandlingsredskaper, og for tekstervirksomheten installerte han et eget klippebord i leiligheten i Bygdøy allé, slik at han kunne levere ferdige produkter. Men som den bevisste fagforeningsmannen han var, ville han til å begynne med ikke levere disketter med romanoversettelser til forlagene før de betalte for dem.

Da han kom hjem til Norge i 1959, ble Amlie stadig mer engasjert i oversetternes ve og vel. Etter alle årene som frilanser, visste han hvor skoen trykket. Allerede i 1953, mens han bodde i Paris, hadde han vært en av stifterne av den internasjonale oversetterføderasjonen FIT (Fédération Internationale des Traducteurs), og etter hjemkomsten engasjerte han seg i Norsk Oversetterforening, som var blitt dannet i 1948. Han var formann i foreningen fra 1968 til 1977, og leder av foreningens faglige råd fra 1985 til 1986.

Axel Amlie var en uredd formann i Norsk Oversetterforening, og under hans ledelse viste foreningen flere ganger muskler i konflikter med forlag. Da Ellinor Kolstad i 1974 avviste et skambud på en oversettelse for Gyldendal forlag, og forlaget ikke ville øke honoraret til et anstendig nivå, skrev Amlie rundt til medlemmene, manet til solidaritet og ba om at ingen av dem måtte påta seg denne oversettelsen. Teksten ble aldri oversatt.

En annen gang oppsto det en konflikt mellom oversetteren Tryggve Norum (1911–1987) og Dreyer forlag, fordi forlaget hadde gitt ut en rekke av Norums Dickens-oversettelser uten å gi ham anledning til å revidere teksten. Norsk Oversetterforening ba da om forhandlinger, som forleggerne hadde vært svært nølende til å gå med på, for å la være å gå til rettssak.

I en konflikt som oppsto mellom Kjell Askildsen og Den norske Bokklubben, hadde Bokklubben fått en engelskprofessor til å rette opp Askildsens oversettelse av en novelle av Samuel Beckett uten å konsultere oversetteren. Deretter lot de den trykke, uten å presentere ham for rettelsene. Amlie anmeldte Bokklubben til politiet for brudd på åndsverkloven, og krevde beslag av opplaget. Bokklubben måtte legge inn beklagelse i bøkene og betale Askildsen erstatning. Denne ga han til Norsk Oversetterforening som en start på foreningens Solidaritetsfond.

Det var i Amlies formannstid, i 1972, at oversetterne endelig fikk en normalkontrakt med forlagene, i første omgang uten honorarsatser. Amlie var formann også da Norsk Oversetterforening valgte å si opp den første normalavtalen, men det var neste formann, Ivar Eskeland, som fikk honoraret på plass. Han forhandlet med NRK på vegne av Norsk Oversetterforening, sammen med de andre skribentorganisasjonene, og etter en periode med boikott fikk de til et godt forhandlingsresultat.

I ettertid kan man se at nettopp formannens sivile mot var en viktig grunn til at forlagene endelig begynte å ta oversetterne på alvor. Amlie selv kommenterer fremgangen på følgende måte i en tekst han skrev til Norsk Oversetterforenings 40-årsjubileum i 1988:

«Nå etterpå er det vanskelig å avgjøre om det var vår nye, aggressive holdning som var hovedårsak til at forleggerne i april 69 for første gang satte seg til forhandlingsbordet, eller om de rett og slett hadde oppdaget at de var i utakt med opinionen, at kulturpolitikken både her hjemme og ute i Europa mer og mer gikk i opphavsmennenes favør, og at en offentlig strid ville understreke bransjens børsinteresser snarere enn dens katedrale pretensjoner. Det var vel helst en kombinasjon av atmosfære og aktivt påtrykk, men selv om det tok nesten tre år å komme til enighet med motparten, synes jeg vi har rett til å være litt stolte av at vi – som det første land i Europa – fikk en normalkontrakt som var akseptabel nok til at våre svenske kolleger senere brukte den som mal under sine egne forhandlinger, og som de fleste andre oversetterorganisasjoner ennå bare kan drømme om.» (Formo 1998: 209)

Selv i dag, nesten 30 år etter at disse ordene ble skrevet, har han sine ord i behold. De norske oversetternes normalkontrakt er fremdeles bare en fjern drøm for de fleste oversettere rundt omkring i verden, noe som viser hvilken innsats han gjorde. Norske oversettere har mye å takke Axel Amlie for.

Bente Christensen

Kilder:

Amlie, Axel og Karin Barkander: Brevveksling i årene 1946–48. Upublisert.

Amlie, Monika (2017, 22. mars). Samtale med Bente Christensen .

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 1952.

Louis-Ferdinand Céline, Reisen til nattens ende, Gyldendal, 1967. Overs. Axel Amlie.

Dagbladet 6. oktober 1970.

Formo, Tone (1998): Oversettelse i Norge etter 1940. I Solveig Schult Ulriksen, Per Qvale, Mimi Omdahl og Herbert Svenkerud (red.), Brobyggere. Oversettelse til norsk fra middelalderen til i dag. Oslo: Aschehoug.

 Gyldendals aktuelle magasin, nr. 2, 1978.

Hartmann, Alf (1971, 3. mars). «Oversetteri er en luksushobby». VG.

Krogstad, Morten (1988). Godt ord igjen. Festskrift ved Norsk Oversetterforening 40-årsjubileum. Oslo: Norsk Oversetterforening.

Bibliografi

Afzelius, Björn En gang i Havanna
Oslo: Tiden, 1993
Sidetall: 399
Originaltittel: En gång i Havanna
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1993

Bell, Bibiane  Den store vinboken: alle verdens viner
Oslo: Schibsted, 1969
Sidetall: 317
Originaltittel: Le livre du vin
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1968

Bellow, Saul Flere dør av hjertesorg
Oslo: Aschehoug, 1988
Sidetall: 395
Originaltittel: More die of heartbreak
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1987

Bellow, Saul Bellarosa-aksjonen
Oslo: Aschehoug, 1990
Sidetall: 93
Originaltittel: The Bellarosa connection
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1989

Bellow, Saul Tyveriet
Oslo: Aschehoug, 1990
Sidetall: 93
Originaltittel: A theft
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1989

Bergman, Ingmar Bilder
Oslo: Aschehoug, 1991
Sidetall: 437
Originaltittel: Bilder
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1990
Annet/kommentarer: Skuespill

Bergman, Ingmar Fra marionettenes liv
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1981
Sidetall: 139
Originaltittel: Ur marionetternas liv
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1980
Annet/kommentarer: Skuespill

Bergman, Ingmar Høstsonaten
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1978
Sidetall: 101
Originaltittel: Höstsonaten
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1978
Annet/kommentarer: Skuespill

Bergman, Ingmar Søndagsbarn
Oslo: Aschehoug, 1993
Sidetall: 114
Originaltittel: Söndagsbarn
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1993
Annet/kommentarer: Skuespill

Bessette, Gérard 1922-2005 ”Den siste olje”
Samlingens tittel: Canada forteller: kanadiske noveller
Den norske Bokklubben, 1985
Sidetall: 199–207
Originalspråk: Fransk
Originaltittel: L’extrême-onction
Originalens utgivelsesår: Liberté 5, no. 3 (mai–juni 1963)

Boyer, François Forbudt lek
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1954
Sidetall: 175
Originaltittel: Les jeux interdits
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1947

Beauchemin, Yves Den satans katten
Oslo: Aschehoug, 1984
Sidetall: 464
Originaltittel: Le matou
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1981

Carcopino, Jérôme Daglig liv i keisertidens Roma
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1968
Serie: Kjempefakkel 8
Sidetall: 316
Originaltittel: La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1939
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1968, 1998; 1998 med tittel: Keisertidens Roma: daglig liv i det første århundre

Carrier, Roch 1937 ”Dødens tåpelighet”
Canada forteller: kanadiske noveller
Stabekk: Den norske Bokklubben, 1985
Sidetall: 425–429
Originalspråk: Fransk
Originaltittel: ”Les enfants du bonhomme dans la lune”
Originalens utgivelsesår: 1979

Céline, Louis-Ferdinand Reisen til nattens ende
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1967
Sidetall: 395
Originaltittel: Voyage au bout de la nuit
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1932
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1967, 1978 , 1992, 1994, 1996, 2006, 2010

Charles, Robert Dødelig nedtelling
Oslo: Bokhandlerforl., 1976
Sidetall: 168
Originaltittel: The flight of the raven
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1975
Annet/kommentarer: Psevdonym for Robert Charles Smith

Charles, Robert Ultimatum inferno
Oslo: Bokhandlerforlaget, 1976
Sidetall: 181
Originalspråk: Engelsk
Originaltittel: A clash of hawks
Originalens utgivelsesår: 1975
Annet/kommentarer: Psevdonym for Robert Charles Smith

Charles, Robert  Ulvens time
Oslo: Bokhandlerforl., 1976
Sidetall: 174
Originaltittel: The hour of the wolf
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1974
Annet/kommentarer: Psevdonym for Robert Charles Smith

Charrière, Henri Banco
Oslo, Cappelen 1973
Sidetall: 426
Originaltittel: Banco
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1972

Charrière, Henri Papillon
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1971
Sidetall: 556
Originaltittel: Papillon
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1969
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1987, 1996

Chesterton, G.K "Mannen i passasjen"
Samlingens tittel: Den uskyldige Fader Brown
Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 1973
Sidetall: 118–135
Serie: Den svarte serie
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1911
Annet/kommentarer: Noveller hovedsakelig hentet fra The Innocence of Father Brown. Utvalg og forord ved Nils Nordberg. Øvrige noveller er Oversatt av: Per Th. Edwardsen.

Chesterton, G.K. Fader Browns hemmelighet
Oslo: Dreyer, 1989
Serie: Klassisk krim fra Dreyer
Sidetall: 253
Originaltittel: The Penguin Complete Father Brown
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1927
Annet/kommentarer: Utvalg ved Pater Aage Hauken

Collier, Graham Jazz: en håndbok for elever og lærere
Oversatt av: Monika og Axel Amlie
Oslo: Tiden, 1978
Sidetall: 183
Originaltittel: Jazz – A Students' and Teachers' Guide
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1977

Comfort, Alex (red.) Kjærlighetens gleder: en håndbok i kunsten å elske
Oslo: Aschehoug, 1978
Sidetall: 251
Originaltittel: The joy of sex
Originalspråk: Engelsk
Kildespråk: Svensk
Kildens tittel: Kärlekens nöjen
Originalens utgivelsesår: 1972
Annet/kommentarer: Bearbeidet av Berthold Grünfeld 

Comfort, Alex Nye kjærlighetens gleder
Oslo: Aschehoug, 1992
Sidetall: 253
Originaltittel: The new joy of sex
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1992
Annet/kommentarer: Undertittel på løst omslag: En håndbok i kunsten å elske.
Originalens utgivelsesår på norsk 1978 med tittel: Kjærlighetens gleder

Des Cars, Guy Villdyret
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1954
Serie: Gyldendals flaggermusbøker, Nr 18
Sidetall: 206
Originaltittel: La brute
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1951

Duras, Marguerite Dyret i jungelen
Oslo: Norsk rikskringkasting, Radioteateret, 1983
Oversatt etter: ”La bête dans le jungle”
Sendt av Radioteatret 6. mai 1984
Sidetall: 50
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1981
Annet/kommentarer: Rollehefte for radioteateret. Skuespill av Duras etter Henry James’ novelle ”The beast in the jungle”.

Durling, Ulf Stille etter stormen
Bergen: Eides forlag, 1987
Serie: J.W. Eides krim og spenning
Sidetall: 244
Originaltittel: Lugnet efter stormen
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1983

Fanon, Franz Jordens fordømte
Oslo: Pax 1967
Serie: Pax-bøkene 110
Sidetall: 255
Originaltittel: Les damnés de la terre
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1961
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1967, 1971, 2002. Forord av Jean-Paul Sartre

Flaubert, Gustave Frédéric Moreau: en ung manns historie
Oslo: Aschehoug, 1996
Sidetall: 507
Originaltittel: L'éducation sentimentale

Fowles, John Den franske løytnants kvinne
Oslo: Aschehoug, 1972
Sidetall: 439
Originaltittel: The French lieutenant's woman
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1969
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1972, 1981, 1983, 1987, 1978, 1981, 1983, 1987, 1992, 1993, 2002

Georgiu, Virgil Den 25de time
Oslo: Johan Grundt Tanum, 1950
Sidetall: 413
Originaltittel: La vingt-cinquième heure
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1949

Golding, William Skrift på vann
Oslo: Aschehoug, 1982
Sidetall: 199
Originaltittel: Rites of passage
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1980

Golding, William Det ulmer en ild
Oslo: Aschehoug, 1990
Sidetall: 247
Originaltittel: Fire down below
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1989

Golding, William Nærkamp
Oslo: Aschehoug, 1990
Sidetall: 216
Originaltittel: Close quarters
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1987

Gombrowicz, Witold  Forførelsen
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1966
Sidetall: 200
Originaltittel: Pornografia
Originalspråk: Polsk
Originalens utgivelsesår: 1960
Kildespråk: Fransk
Kildens tittel: La Pornographie

Hanley, Gerald Det store løveåret
Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 1955
Sidetall: 311
Originaltittel: The year of the lion
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1953

Hare, Cyril Et engelsk mord
Bergen: Eides forlag, 1987
Serie: J.W. Eides krim og spenning
Sidetall: 173
Originaltittel: An English murder
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1951
Annet/kommentarer: Psevdonym for Alfred Alexander Gordon Clark

James, P.D. Arvesynd
Oslo: Aschehoug, 1994
Sidetall: 425
Originaltittel: Original sin
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1994
Annet/kommentarer: Utkommet på norsk: 1994, 1996, 2005

James, P.D. Menneskenes barn
Oslo: Aschehoug, 1993
Sidetall: 268
Originaltittel: The children of men
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1992 

Kallifatides, Theodor Plogen og sverdet
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1976
Sidetall: 206
Originaltittel: Plogen och svärdet
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1975

Lartéguy, Jean Tapte skanser
Oslo: Dreyer, 1961
Sidetall: 509
Originaltittel: Les centurions
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1960
Annet/kommentarer: Amlie oversatte andre og tredje del; første del er oversatt av Birger Huse

La Scala, Nietta  Hvem vil ha min stemme?
Oslo: Norsk rikskringkasting, Radioteatret, 1981
Sidetall: 20. 
Annet/kommentarer: Rollehefte. Sendt av Radioteatret 4. februar 1988 (reprise?)

Lefeaux, Charles En julefortelling
Oslo: NRK radioteatret
Originalspråk: Engelsk
Annet/kommentarer: Dramatisering: Charles Lefeaux etter Charles Dickens fortelling A Christmas Carol. Opprinnelig sendt med tittelen Mannen som lærte å feire jul. Utgitt som lydbok i 2005.

Léger, Jack-Alain Kardinalen
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1978
Sidetall: 366
Originaltittel: Monsignore
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1976

London, Jack Jernhælen
Oslo: Pax, 1975
Sidetall: 253
Originaltittel: The iron heel
Originalspråk: Engelsk
Annet/kommentarer: Med etterord av Helge Rønning

Mandiargues, André Pieyre de "Broen"
Samlingens tittel: Frankrike forteller
Den norske Bokklubben, 1976
Sidetall: 482–500
Originaltittel: "Le Pont"
Originalspråk: fransk
Originalens utgivelsesår: 1946
Annet/kommentarer: Hentet fra novellesamlingen Le Musée noir, 1946

Marshall, Bruce En messe for Paris
Oslo: Mortensen, 1947
Sidetall: 276
Originaltittel: Yellow tapers for Paris
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1943

Maurois, André George Sand, bind 1; bind 2
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1955
Serie: Gyldendals gyldne bibliotek
Originaltittel: Lélia, ou La vie de George Sand
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1952

Myrdal, Jan En fest i Liu Lin, eller Et nytt, et annet, kinesisk årtusen
Oslo: Oktober, 1994
Sidetall: 106
Originaltittel: En fest i Liu Lin
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1994

Nabokov, Vladimir Forsvaret
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1970
Sidetall: 233
Originaltittel: Zaščita Lužina
Originalspråk: Russisk
Kildespråk: Engelsk
Kildens tittel: The Defense
Originalens utgivelsesår: 1930
Annet/kommentarer: Oversatt fra Michael Scammells og forfatterens engelske versjon

Panneton, Philippe ”Arven”
Den norske bokklubben, 1985
Canada forteller: kanadiske noveller
Sidetall: 54–76
Originalspråk: Fransk
Originaltittel: ”L’héritage”
Originalens utgivelsesår: 1946
Annet/kommentarer: Utgitt under psevdonymet Ringuet

Pirinçci, Akif attemordene
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1993
Sidetall: 254
Originaltittel: Felidae
Originalspråk:Tysk
Originalens utgivelsesår: 1989

irinçci, Akif Franci
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1994
Sidetall: 249
Originaltittel: Francis – Felidae II
Originalspråk: Tysk
Originalens utgivelsesår: 1993

Robbe-Grillet, Alain Sjalusi
Oslo: Pax, 1966
Serie: Pax-bøkene 64
Sidetall: 133
Originaltittel: La jalousie
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1957

Roblès, Emmanuel Når dagen gryr
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1956
Serie: Gyldendals lommebøker: Bare de beste
Sidetall: 206
Originaltittel: Cela s'appelle l'aurore
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1952

Sagan, Carl Kontakt
Oslo: Aschehoug, 1986
Sidetall: 341
Originaltittel: Contact
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1985

Servan-Schreiber, Jean-Louis Kunsten å nytte tiden: et forsøk på å gjøre noe
Jean-Louis Servan-Schreiber
Oslo: Atheneum, 1986
Sidetall: 118
Originaltittel: L'art du temps
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1983

Simenon, Georges Maigret forsvarer seg
Oslo: Dreyer, 1965
Sidetall: 182
Originaltittel: Maigret se défend
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1964

Simenon, Georges Maigret og blindpassasjeren
Oslo: Dreyers forlag, 1966
Sidetall: 181
Originaltittel: Au rendez-vous des Terre-Neuvas
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1931

Simenon, Georges Ringer i luften
Oslo: Dreyers forlag, 1969
Sidetall: 210
Originaltittel: Les anneaux de Bicêtre
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1963

Simenon, Georges Det blå rommet
Oslo: Dreyers forlag, 1966
Sidetall: 170
Originaltittel: La chambre bleue
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1964

Sörling, Kenneth Borgen på Fuji
Oslo: Aschehoug, 1994
Sidetall: 446
Originaltittel: Borgen på Fuji
Originalspråk: Svensk
Originalens utgivelsesår: 1993

Smith, Colin Carlos: portrett av en terrorist
Oslo: Bokhandlerforl., 1977
Sidetall: 214
Originaltittel: Carlos: portrait of a terrorist
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1976

Styron, William Synlig mørke: erindringer om en depresjon
Oslo: Aschehoug, 1991
Sidetall: 95
Originaltittel: Darkness visible: a memoir of Madness
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1990

La Tocnaye, Jacques-Louis de En franskmann i Norge i 1799
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1980
Sidetall: 150
Originaltittel: Promenade d'un français en Suède et en Norvège
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1801

Tábori, George Mutters Courage
Oslo: Norsk rikskringkasting, Radioteateret, 1980
Sidetall: 48
Originaltittel: Mother Courage
Originalspråk: Tysk
Originalens utgivelsesår: 1979
Annet/kommentarer: Skuespill. Oversatt etter Ursula Grützmachers tyske versjon. Sendt av Radioteatret 24. mai 1981

Vernon, Elisabeth Hvem skulle trodd det?
Oslo: Mortensen, 1947
Sidetall: 205
Originaltittel: Truth is strange
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1944

Villiers de l’Isle-Adam, Auguste, 1838-1889 ”Håpets tortur” 
Samlingens tittel: Frankrike forteller
Den norske Bokklubben, 1976
Sidetall: 234–241
Originaltittel: La Torture par l’Espérance
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1888
Annet/kommentarer: Hentet fra samlingen Nouveaux contes cruels, 1888

Wiesel, Elie De tause jøder 
Oslo: Aschehoug, 1969
Serie: Aschehougs fontenebøker
Sidetall: 133
Originaltittel: Les juifs du silence
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1966

Wiesel, Elie En tigger i Jerusalem 
Oslo: Aschehoug, 1970
Sidetall: 212
Originaltittel: Le mendiant de Jerusalem
Originalspråk: Fransk
Originalens utgivelsesår: 1968

Zencey, Eric Panama
Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1996
Sidetall: 448
Originaltittel: Panama
Originalspråk: Engelsk
Originalens utgivelsesår: 1995