Aase Falck

Aase Falck (f. 1957) har studert blant annet tysk, etnologi, antikkens kultur og italiensk. Hun har nylig transkribert og oversatt dokumentarfilmen Subharchord (2013) fra tysk.

Biografi: