Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Bjørkøy har blant annet utgitt bøker om Hanne Ørstaviks og Olav H. Hauges forfatterskap, og i 2017 ga hun ut Litterære kretsløp. Bidrag til en bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo, i samarbeid med Ståle Dingstad.

Biografier: