Anna Nøding

Av Aina Nøding, f. 1975, Ph.D. i allmenn litteraturvitenskap og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun forsker på norsk bok- og mediehistorie (1700-1950) i et internasjonalt perspektiv og har også bidratt til tekstkritiske utgaver av Ibsens og Holbergs skrifter. Hun har publisert en rekke artikler og bøker om dansk-norske 1700-tallsaviser og -tidsskrifter, der oversettelser og oversettere står sentralt, for eksempel en biografi om Claus Fasting (2018).

Temaartikkel: