Arnstein Bjørkly

Arnstein Bjørkly (f. 1952) har cand.mag. fra UiO og er film- og litteraturkritiker. Tidligere redaktør på Aschehoug (1996–2006), og har hatt vikariater og frilansoppdrag for Aschehoug og andre forlag både før og siden.

Biografi: