Bibliografi – Jules Verne-utgivelser i Norge

Samlet er det utkommet 89 oversettelser av romanverkene i Jules Vernes serie «Voyages Extraordinaires» i Norge, på dansk og norsk. I tillegg kommer enkelte noveller, en sakprosatrilogi samt posthume og apokryfe utgivelser.

 

«VOYAGES EXTRAORDINAIRES» (VE) / «EKSTRAORDINÆRE REISER»

VE 1: Cinq semaines en ballon (1863)

  1. Fem uker i ballong. Illustrert utgave. Fornorsket fra dansk, Jespersen/Cammermeyer. Oslo: P.F. Steensballes boghandels eftf. (BJ. Reenskaug). 158 s.
  1. 5 uker i ballong. Oversatt av Trygve Greiff etter en tysk utgave. Utgitt sammen med Reisen til jordens indre. Oslo: Den norske Bokklubben. 128 s.
  1. Fem uker i ballong. Oversatt fra engelsk av Henning Kolstad. Oslo: Ex Libris. 132 s.
  1. Fem uker i ballong. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget. 404 s.

 

VE 2: Voyages et Aventures du capitaine Hatteras (1866)

  1. Kaptein Hatteras’ eventyrlige ferd til Nordpolen. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget. 552 s.

 

VE 3: Voyage au centre de la Terre (1864)

1873. Reise til Jordens Centrum. Oversatt fra fransk av N.A. Larsen. Christiania: P.F. Steensballe. 230 s.

1934. Reisen til jordens centrum. På norsk ved Øystein Orre Eskeland. Oslo: Steensballe. 174 s.

  1. En reise til jordens indre. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. Oslo: Den norske Bokklubben. 128 s.
  1. En reise til jordens indre. Gjenfortalt og oversatt av Svein Erik Søland. Disney junior bokklubb. Oslo: Hjemmet. 169 s.

2018. Reisen til jordas indre. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget. 339 s.

 

VE 4: De la Terre a la Lune (1865) og VE 7: Autour de la Lune (1869)

1899. Rejsen til Maanen. Direkte Fart i 97 Timer og 20 Minutter. I ledige Timer, bind 13. Forlagt af Aktieselskabet Allers Familie-Journals Trykkeri, Christiania. (Inneholder både De la Terre a la Lune og Autour de la Lune.)

  1. Reisen til månen. Fornorsket fra dansk, Jespersen/Cammermeyer. Oslo: P.F. Steensballes boghandels eftf. (BJ. Reenskaug). 160 s.
  1. Reisen rundt månen. Oversatt av Sigmund Strømme. Oslo: Tiden Norsk forlag. 213 s.
  1. Reisen til månen ; En ferd rundt månen. Oversatt fra tysk av Trond Winje. Oslo: Den norske Bokklubben. 125 s. + 111 s.
  1. Fra Jorda til Månen. Oversatt fra fransk av Bente Christensen. Oslo: Vidarforlaget. 228 s.

 

VE 5: Les Enfants du capitaine Grant (1868)

  1. Kaptein Grants børn : Fortælling. Kristiania: Forlagt af Olsens boghandel. 736 s.
  1. Kaptein Grants børn : fortælling. Paa norsk ved T. Vetlesen. Kristiania: Børnenes Bogsamling, bind 7. 444 s.
  1. Kaptein Grant og borni hans. Umsett av Johannes Horvei. Oslo: Norsk Barneblad. 288 s.
  1. Kaptein Grants barn. Oversatt av Wanda Øgrim. Oslo: Tiden. 292 s.
  1. Kaptein Grants barn. Gjenfortalt for ungdommen af Anna Wahlenberg. Oversatt av Fredrik Stabel. Oslo: Gyldendal. 140 s.
  1. Kaptein Grants barn. Verdens beste ungdomsbøker. Norsk utgave ved Axel S. Seeberg. Stavanger: Stabenfeldt. 189 s.

1961 ca. Kaptein Grants barn. Oversatt av Merethe Richman. Uddevalla: Stella bokforlag, Hermes AB (norsk språk.) 140 s. + 140 s.

  1. Kaptein Grants barn. Disney junior bokklubb. Oversatt av Geir Uthaug. Oslo: Hjemmet. 118 s. [Lenke til 1993-utgaven.]
  1. Kaptein Grants barn. Oversatt av Bente Christensen. Oslo: Vidarforlaget. 704 s.

 

VE 11: Le tour du monde en quatre-vingts jours (1873)

  1. Jorden rundt i otti Dage. Christiania: Cammermeyers magasin Folkebladet.
  1. Jorden rundt i 80 Dage. Paa norsk ved Kr. Hauglid. Kristiania: Børnenes Bogsamling, bind 3. 252 s.
  1. Jorden rundt paa 80 dager. Oversat efter fransk utg. Chr. Knudsen, Frednes. Kristiania: Cammermeyers Forlag, Lars Swanstrøm. 128 s.
  1. Jorden rundt i 80 dage. Fornorsket fra danske Gyldendals utgave. Kristiania: Gyldendalske Boghandel. 170 s.
  1. Jorden rundt på 80 dager. Oversatt av Erik Farland. Oslo: Tiden. 244 s.
  1. Jorden rundt på 80 dager. Oversatt av Jo Ørjasæter, fra en svensk bearbeidet utgave. Oslo: Gyldendal. 148 s.
  1. Jorden rundt på åtti dager. Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig. Oslo: Damm. 162 s. [Lenke til 1982-utgaven.]

1985. Jorden rundt på 80 dager. Disney junior bokklubb. Oversatt av Svein Erik Søland. Forkortet og revidert utgave. Oslo: Hjemmet. 171 s.

1994. Jorden rundt på 80 dager. Oversatt av Jørn Roeim fra en dansk forkortet utgave. Oslo: Ex Libris. 99 s.

2004. Jorden rundt på 80 dager. Oversatt av Kari og Kjell Risvik. Oslo: Kagge. 307 s.

2004. Jorden rundt på 80 dager. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roheim. Oslo: Gyldendal. 103 s.

 

VE 12: L’île mystérieuse (1874–75)

  1. Den Hemmelighedsfulde Ø. Paa Norsk ved J. L.W. Dietrichson, Realkandidat. Christiania: Forlagt af Alb. Cammermeyer. 759 s.
  1. Den hemmelighedsfulde Ø. I ledige Timer, bind 20. Christiania: Forlagt af Aktieselskabet Allers Familie-Journals Trykkeri. 560 s.
  1. Den hemmelighetsfulde Ø. Ny norsk utgave ved Hans Brekke. Kristiania: Kommanditselskabet Narvesens Kioskkompagni. 304 s.
  1. Den hemmelighetsfulle øy. Oversatt og bearbeidet av Haakon H. Halvorsen. Oslo: H. Aschehoug & Co. 307 s.1951. Den hemmelighetsfulle øy. Oversatt av Sigmund Strømme. Oslo: Tiden Norsk Forlag. 2 bind: 247 s. + 243 s.
  1. Den hemmelighetsfulle øy. Gjenfortalt for ungdommen av Hugo Gyllander. Oversatt av Knut Monrad. Oslo: Gyldendal. 130 s.
  1. Den løyndomsfulle øya. Til norsk av Johannes Farestveit. Avstytt utgave. Oslo: Norsk barneblads forlag. 137 s.
  1. Den mystiske øya. Norsk utgave ved A.S. Seeberg. Stavanger: Stabenfeldt. 189 s.
  1. Den hemmelighetsfulle øya. Gjenfortalt for ungdom av Hans Braarvig. Oslo: N.W. Damm og søn. 197 s. [Lenke til 1982-utgaven.]
  1. Den hemmelighetsfulle øy. Oversatt fra tysk av Anna Margrethe Norum. Oslo: Den norske Bokklubben. 238 s.

1975? (u.å.). Den hemmelighetsfulle øya. Til norsk ved Harald Holt. Oslo: Ingar Weyer Tveitan. 192 s.

  1. Den hemmelighetsfulle øya. Oversatt fra fransk av Steinar Lone. Oslo: Vidarforlaget. 754 s.

 

VE 15: Hector Servadac (1877)

  1. En reise gjennom solsystemet. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. Oslo: Vidarforlaget. 138 s.

 

 VE 17: Un Capitaine de quinze ans (1878)

  1. Kapteinen på femten år. Oversatt av Sigurd Dyvik. Oslo: Tiden. 250 s.
  1. Kapteinen på 15 år. Til norsk ved Brit Ording. Oslo: Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskab. 188 s.

 

VE 19: Les Tribulations d’un Chinois en Chine (1879)

  1. En Kinesers gjenvordigheder i Kina. Separataftryk af Norsk Familjeblad. Kristiania: Alb. Cammermeyer. 310 s.

 

VE 27: Mathias Sandorf (1885)

  1. Mathias Sandorf. Dagbladets avisføljetong. 398 s.

2008. Mathias Sandorf. Oversatt fra fransk av Bente Christensen. Oslo: Vidarforlaget. 496 s.

 

VE 34: Sans dessus dessous (1889)

  1. Skuddet på Kilimanjaro. Oversatt av Trond Winje etter en tysk utgave. Illustrert. Oslo: Den norske Bokklubben. 253 s.

 

VE 29: Un Billet de loterie (1886)

  1. Det store loddet. Oversatt av Georg Wankel. Oslo: C. Huitfeldt forlag. 159 s.

 

VE 32: Deux Ans de vacances (1888)

  1. To Aars Ferie. Kristiania: Børnenes Bogsamling, bind 12.

1924. Ei ferieferd som vart til tvo aars fangetid paa ei Stillehavsøy. Umsett fraa engelsk av Johannes Horvei. Oslo: Norsk Barneblad. 263 s.

1940? (u.å.). På harde livet. Oversatt av Per Glad. Oslo: Ekko forlag. 175 s.

  1. To års ferie. Oversatt av Cecilie Krog. Oslo: Tiden. 255 s.
  1. To års ferie, del 1: I Stillehavets favn. Til norsk ved Thor Solberg etter engelsk ungdomsutgave. Oslo: Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskap. 190 s.
  1. To års ferie, del 2. Oslo: Ingar Weyer Tveitan Forlags-Aksjeselskap. 188 s.

2017. To års ferie. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget. 425 s.

 

VE 14: Michel Strogoff (1876)

  1. Zarens kurér : Reiseeventyr fraa Moskov til Irkutsk. Til landsmål, Marta og Rasmus Steinsvik. S.& Jul Sørensens Bogtrykkeri. 296 s.
  1. Zarens Kurer. I ledige Timer, bind 23. Christiania: Allers Familie-Journal.
  1. Tsar-kureren. Til nynorsk ved Inger Hagerup. Oslo: Norsk barneblads forlag. 174 s.
  1. Tsarens sendebud. Oversatt av Jens Schultz. Oslo: Damm. 139 s.
  1. Keiserens kurér. Forkortet utgave. Oslo: Ansgar forlag. 141 s.
  1. Tsarens kurer. Oversatt og bearbeidet av Knut Monrad. Oslo: Gyldendal norsk forlag. 134 s.
  1. Tsarens kurér. Norsk utgave ved A.S. Seeberg. Stavanger: Stabenfeldt. 188 s.

1969. Zarens kurer. Modernisert nynorsk-versjon av Marta og Rasmus Steinsviks oversettelse. Oslo: Fonna forlag. 240 s.

1970 ca. (u.å.). Tsarens kurer. Til norsk ved Reidun Berg. Ingar Weyer Tveitan, Oslo. [Lenke til 1988-utgaven.]

  1. Tsarens kurér. Oversatt fra engelsk av Bjørn Braun. Oslo: Ansgar. 141 s.
  1. Tsarens kurér. Oversatt av Harald Mæle. Disneys junior bokklubb. Oslo: Hjemmets bokforlag. 154 s.

1995. Tsarens kurer. Oversatt fra dansk av Jørn Roheim etter en dansk forkortet utgave. Oslo: Ex libris. 108 s.

2005. Tsarens kurér. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roheim. Oslo: Gyldendal. 95 s.

2016. Michel Strogoff, Tsarens kurér. Oversatt fra fransk av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget. 416 s.


VE 16: Les Indes noires (1877)

  1. Den underjordiske byen. Frå fransk ved Ragnar Hovland. Oslo: Samlaget. 191 s.

 


VE 6: Vingt Mille Lieues sous les mers (1869–70)

  1. En Verdensomseiling under Havet. Kristiania: Ludv. B. Aas’ Forlag. 569 s.
  1. En verdensomseiling under havet. Oversatt av Constance Wiel Schram. Oslo: Aschehoug. 206 s.
  1. Jorda rundt i kavbåt. Fritt omsett av Petrine Ramstad. Oslo: Norsk barneblads forlag. 164 s.
  1. En verdensomseiling under havet. Oversatt av Carl Fredrik Prytz. Oslo: Tiden. 279 s.
  1. En verdensomseiling under havet. Bearbeidet for ungdommen av Hugo Gyllander. Oversatt av Jo Ørjasæter. Oslo: Gyldendal. 143 s.
  1. En Verdensomseiling under Havet. Til norsk ved A.S. Seeberg. Stavanger: Stabenfeldt. 188 s.

1961 ca. En Verdensomseiling under Havet. Oversatt til norsk av Merethe Richman. Uddevalla: Stella bokforlag IBA, Hermes AB. 2 bind: 140 s. + 140 s.

  1. En verdensomseiling under havet. I: Jules Verne 3. Oversatt fra tysk av Eivind Hauge. Stabekk: Den norske Bokklubben. 198 s.
  1. En verdensomseiling under havet. Gjenfortalt av Maj Bylock. Oversatt fra svensk av Jørn Roeim. Oslo: Gyldendal. 99 s.

2015. En verdensomseiling under havet. Oversatt fra fransk av Bente Christensen. Oslo: Vidarforlaget. 532 s.


VE 23: Le rayon vert (1882)

  1. Den grønne Straale. Kristiania: Dagens Føljetong. 239 s.

 

VE 48: Le Village aérien (1902)

  1. Byen i luften. I ledige Timer, bind 27. Christiania: Allers Familie-Journal. 232 s.


NOVELLER

«Un Drame dans les airs» (1851)

  1. «Et drama i luften». I: Jules Verne 2 : Reisen til månen; En ferd rundt månen; Et drama i luften. Oversatt av Trygve Greiff fra Bärmeier og Nikels tyske utgave. Stabekk: Den norske Bokklubben. 11 s.

«Une fantaisie du Docteur Ox» (1872)

  1. «Dr. Ox’s idé». I: Jules Verne 3: En verdensomseiling under havet; Dr. Ox’s idé. Oversatt av Eivind Hauge fra en tysk utgave. Stabekk: Den norske Bokklubben. 50 s.


APOKRYFE VERK

«Au XXIXe siècle: La Journée d’un journaliste américain en 2889» (1889) [Forfattet av sønnen, Michel Verne.]

  1. «Det niogtyvende århundre : En amerikansk journalists arbeidsdag i 2889» I: Østenfor sol. Oversatt av Bing & Bringsværd fra I.O. Evans’ redigerte, engelske utgave. Stabekk: Den norske Bokklubben. 7 s.

 

Le Phare du bout du monde (1905) [Forfattet av Jules Verne, omarbeidet av Michel Verne.]

  1. Fyrtaarnet ved Verdens Ende. I ledige Timer, bind 46. Christiania: Allers Familie-Journal. 242 s.

 

Le Volcan d’or (1906) [Forfattet av Jules Verne, omarbeidet av Michel Verne.]

  1. Den gyldne vulkan. Alaska romaner. Oversatt av Ulf Gleditsch. Oslo: Conny Stålung. 188 s.

 

POSTHUME UTGIVELSER

L’Oncle Robinson (1991)

  1. Onkel Robinson. Oversatt av Kjell Olaf Jensen. Oslo: Aventura. 265 s.

 

Joyeuses Misères de trois voyageurs en Scandinavie (2003) [Kun ett kapittel er bevart.]

2018 (2010). De tre Skandinaviareisendes lystige misere. Oversatt fra fransk av Per Johan Moe. I: Reisen til jordas indre. Oversatt av Tom Lotherington. Oslo: Vidarforlaget.

 

SAKPROSA

Découverte de la Terre : Histoire générale des grands voyages et des grands voyageurs (1870–78)

  1. De store Reisers og de store Reisendes Historie, eller Jordens Opdagelseshistorie fra de ældste Tider til Udgangen af det 17de Aarhundrede. Oversat af B. Geelmuyden. Autoriseret udgave for Norge og Danmark. Kristiania: P. T. Mallings Boghandels Forlag. 501 s.
  1. Det attende Aarhundredes store Sømænd eller Jordens Opdagelseshistorie, Anden Afdeling. 487 s.
  1. Det nittende Aarhundredes Reisende i Aarhundredes første Halvdel eller Jordens Opdagelseshistorie, Tredie Afdeling. 412 s.