Bjørg Nesje Nybø

Bjørg Nesje Nybø (f. 1956). Universitetsstudier iblant annet engelsk og historie. Oversetter av hovedsakelig faglitterære tekster fra engelsk og svensk i perioden 1986–2014. Doktorgrad i nynorsk skriftkultur fra 2013 med avhandlingen Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur (Universitetet i Oslo/Høgskulen i Volda). Seniorkonsulent i Språkrådet fra 2014 med arbeidsområde språk i høyere utdanning.

Biografi: