Erik Egeberg

Erik Egeberg (f. 1941) er forfatter, oversetter og professor i russisk litteratur.

Biografier: