Erik Steineger

Erik Steineger (f. 1949) er cand. real. i biologi, lærebokforfatter og tidligere lektor. Han har arbeidet og hatt verv i en rekke miljøorganisasjoner.

Bibliografi