Hanne Herrman

Hanne Herrman (f. 1958) er cand.philol. i fransk og oversetter blant annet fra gammelfransk og fransk. Oversettelser som kan nevnes er Chrétien de Troyes' Philomena, Molières Don Juan og Emmanuel Boves Mine Venner [med etterord av Stig Sæterbakken]. Herrman har også skrevet innledning og etterord til henholdsvis Philomena og Don Juan.

Biografi: