Harald Bache-Wiig

Harald Bache-Wiig (f. 1946) er professor emeritus i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Bache-Wiig har skrevet og redigert flere bøker innenfor feltet barne- og ungdomslitteratur, blant annet Norsk barnelitteratur – lek på alvor (1996) og Frisetting av barndommen. Rasmus Løland som barnebokforfatter (2000). Han har også publisert en rekke litteraturfaglige artikler og redigert antologier, og i 2007 ga han ut boka Med lik i lasten. Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers.

Biografier: