Hedda Vormeland

Hedda Vormeland, f. 1977, har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap med nordisk og nederlandsk i fagkretsen (NTNU 2004). Hun arbeider som skjønnlitterær oversetter, først og fremst fra nederlandsk.

Biografi: