Helle Waahlberg

Helle Waahlberg (f. 1976) er PhD i fransk litteratur. Hun har særlig jobbet med storbylitteratur og kulturutveksling mellom Frankrike og Norge, og skrevet om blant annet Henrik Wergelands oversettelser av La Fontaine, Alexander Kielland og fransk 1800-talls litteratur, og resepsjonen av den franske bymysterie-genren i Skandinavia.

Temaartikler:

Biografi: