Iris Aasen Brecke

Iris Aasen Brecke (f. 1983) har doktorgrad i klassiske fag, og disputerte i 2020 med en avhandling om den romerske dikteren Ovids resepsjon av den romerske komedieforfatteren Terents. Hun har gjendiktet til norske vers de latinske verkene Evnukken og Svigermora av Terents, og Romerske dikt av Sulpicia og hennes dikterkrets, alle utgitt i Gyldendals bokserie Kanon.

Biografier