Ivar Havnevik

Ivar Havnevik (f. 1941), cand.philol. med norsk hovedfag, i mange år hovedkonsulent i Aschehoug forlag og forfatter av en rekke artikler om norsk lyrikk. Havnevik har redigert flere store lyrikkantologier og utgitt bøkene Dikt i Norge: Lyrikkhistorie 200—2000 (2002), Norske forfattere på norsk forlag: Aschehoug-bøker i tiden rundt 1905 (2005), og Ild og vann: fra Bellinis Norma til Ibsens Rebekka West (2006). Han har også oversatt C. J. L. Almqvists Dronningens juvelsmykke (2014). Havnevik skriver om litteratur på www.lesninger.net.

Biografi: