Jan Christopher Næss

Jan Christopher Næss (f. 1964) er skjønnlitterær forfatter og oversetter bosatt i Oslo.

Biografi: