Julie S. Kleiva

Julie S. Kleiva (f. 1981) er utdannet franskfilolog, og tok i 2015 doktorgrad på den franske dikteren René Char. Hun jobber for tiden som lektor i nordisk litteratur på UiO.

Biografi