Kirsti Sellevold

Kirsti Sellevold (f. 1963) har en fransk doktorgrad om Montaigne (2001). Hun var faglig konsulent på den norske oversettelsen av Montaignes Essays (2004-2008), og har skrevet om de tidligmoderne oversetterne av Utopia til fransk: Jean Le Blond, Barthélemy Aneau og Gabriel Chappuys.

Biografi: