Lars Fredrik Janby

Lars Fredrik Janby (f. 1981) har studert idéhistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo, og har oversatt tekster fra gresk og latin.

Biografi: