Margunn Vikingstad

Margunn Vikingstad (f. 1971) har hovudfag i nordisk språk og litteratur frå Universitetet i Oslo og har jobba som litteraturkritikar sidan 2001, først i Dag og Tid og frå 2013 i Morgenbladet. Ho har i tillegg omsett skjønnlitteratur, både teaterstykke og romanar, hovudsakleg frå fransk. I 2021 gav ho ut essaysamlinga Rapportar frå randsonene. Åtte essay om samtidslitteratur.

Biografi