Nina Gaga

Nina Goga (f. 1969), professor i barnelitteratur ved Høgskulen på Vestlandet

Biografi:

     • Jo Tenfjord, 1918–2007
      Særlig takk til Anne Kristin Lande ved Nasjonalbiblioteket for nyttige innspill i arbeidet med artikkelen.