Øivind Andersen

Øivind Andersen (f. 1944) er professor emeritus i klassisk filologi og oversetter fra gresk, blant annet av Platons Gorgias, Menexenos og Euthydemos og Aristoteles' Poetikk. Han har også skrevet innledninger til nyutgavene av P. Østbyes Iliaden (1980 og 2014), Odysseen (2010) og Kong Oidipus (2012).

Biografier: