Ole Våge

Ole Våge (f. 1973) har ein mastergrad i spansk språk og latinamerikastudium og ein ph.d.-grad i terminologi. Han har arbeidd i fleire år i Språkrådet, men er no tilsett som terminolog i Direktoratet for e-helse. I dei siste åra har han skrive fleire artiklar og kronikkar om spanskspråkleg litteratur i dagsaviser og tidsskrift.

Biografi: