Øystein Tvede

Øystein Tvede, f. 1977, har deltatt i redigeringen av Det Norske Akademis ordbok. Han jobber for tiden som førstelektor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU. I 2011 tok han doktorgrad på den franske forfatteren Paul Veléry.

Biografier: