Peter Fjågesund

Peter Fjågesund er professor i britisk litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har blant annet oversatt flere av D.H. Lawrences romaner til norsk.

Biografi: