Ragnhild Evang Reinton

Ragnhild Evang Reinton (f. 1946) er professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet og redigert flere bøker, blant annet om Walter Benjamin, Marcel Proust og Marguerite Duras. I 2014 ga hun ut boken Minnekrise og minnebilder. Litterære erindringer fra det 20. århundret.

Biografier: