Reidar Aasgaard

Reidar Aasgaard (f. 1955) er utdanna filolog og teolog. Han er professor i idéhistorie ved Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vore medredaktør av ein antologi om Bob Dylan, publisert artiklar og hatt ansvaret for førelesingsrekkjer om han.

Temaartikkel