Retningslinjer for vitenskapelige artikler

De vitenskapelige artiklene skal:

    • presentere original forskning og gi ny innsikt i bestemte emner eller faglige problemstillinger. Originaliteten kan ligge i oppsporingen og undersøkelsen av nye historiske kilder, metodisk innfallsvinkel eller i at den presenterer et nytt perspektiv. NOleks rekrutterer skribenter fra flere disipliner og er åpne for vitenskapelige bidrag innenfor ulike vitenskapelige tradisjoner (oversettelsesstudier, litteratur, filologiske og lingvistiske fag, kultur- og idéhistorie, historie, religionsfag, samfunnsvitenskapelige fag som sosiologi).
    • ha en argumenterende oppbygging med grundig dokumentasjon og referanser til annen forskning
    • ha resultater som er etterprøvbare
    • presentere funn og resultater på en objektiv måte
    • ha et sammendrag, en introduksjon, en hoveddel med presentasjon av funn/resultater og en konklusjon
    • ha en anerkjent metodebruk
    • ha en fullstendig og korrekt referanseliste og noteapparat som følger referansestilen Chicago 16th A
    • fagfellevurderes av andre forskere
    • vise forfatterens institusjonstilknytning og publikasjonsdato (år)