Siri Nergaard

 Siri Nergaard (f.1962) er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har doktorgrad i semiotikk fra Universitetet i Bologna (Italia), og har i mange år undervist ved samme universitet, samt ved Universitetet i Firenzett. Nergaard har viet mesteparten av sin forskning til Oversettelsesstudier og leder det internasjonale forskningssenteret, Nida Centre for Advanced Research on Translation, i Rimini. Nergaard har oversatt flere sakprosatekster av Umberto Eco fra italiensk til norsk.