Stefka Georgieva Eriksen

Stefka Georgieva Eriksen (f. 1979) er filolog og kulturhistoriker, og forsker blant annet på oversatt norrøn litteratur, bok- og lesehistorie og intellektuell kultur og etikk i middelalderen i Skandinavia.

Temaartikkel: