Steinar Lone

Steinar Lone (f. 1955 i Oslo) har magistergrad i romansk filologi
fra Universitetet i Oslo (1982), etter studieopphold og eksamener ved
universitetene i București, Firenze og Lund. Han oversetter bl.a. fra
fransk, italiensk og rumensk.

Biografi: