Stikkordarkiv: Aarnes Asbjørn

Asbjørn Aarnes, 1923–2013

Foto: Trygve Indrelid, Aftenposten, NTB, Scanpix

Asbjørn Aarnes var en norsk litteraturforsker, kulturformidler og oversetter. Tyngdepunktet av hans mange oversettelser befinner seg i skjæringspunktet mellom litteratur og filosofi, representert ved forfattere som René Descartes, Franz Kafka og Emmanuel Levinas.

Liv og virke
Asbjørn Sigurd Aarnes ble født 20. desember 1923 og vokste opp i Vågbø på Nordmøre. Etter examen artium ved Volda gymnas i 1944 studerte han filologi ved Universitetet i Oslo (UiO) fra høsten 1945, ble mag.art. i 1950, dr.philos. i 1957, og så professor i europeisk, særlig fransk, litteraturhistorie ved UiO i perioden 1964–93. Han var preses i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur fra 1967 til 1982. Som redaktør, utgiver, oversetter, pedagog, mentor, initiativtaker til symposier og seminarer samt deltaker i offentlig debatt, regnes han som en av etterkrigstidens store akademiske inspiratorer. Av de mange priser og utmerkelser Aarnes fikk må nevnes at han i 1990 var den første til å motta Anders Jahres kulturpris, «for sin enestående brobyggertjeneste mellom norsk og fransk åndsliv, mellom diktning og vitenskapelig refleksjon, og mellom ulike fagområder – især forskning og filosofi».[1]

Les mer