Stikkordarkiv: amerikansk

Odd Hølaas, 1898–1968

Foto: Ringerikes Blad 4. mars 1968

Odd Hølaas var en allsidig skribent og journalist som oversatte skjønnlitteratur og sakprosa fra flere språk, først og fremst amerikansk-engelsk. Antallet titler Hølaas oversatte, er ikke overveldende, men han var pennefør og svært språkbevisst i alt han gjorde. Blant forfatterne han oversatte var Jack London, Thornton Wilder og danske Thorkild Hansen.

Bakgrunn og tidige år
Oddleiv Sigurd Bang Hølaas ble født 27. mars 1898 i Tveit kommune (i dag Kristiansand),[1] som den gang var en utpreget jordbrukskommune med en befolkning på nærmere 1800 mennesker fordelt på 323 gårder.[2] Oddleiv Sigurd ble imidlertid ikke født inn i en bondefamilie. Foreldrene var lege Oddleiv Magne Hølaas, som han ble oppkalt etter, og Aasta Bang. Hun var to år eldre enn sin mann og overlevde ham med 38 år. Oddleiv Sigurd var 17 år gammel da han mistet sin far. I voksen alder brukte han ikke annet navn enn Odd Hølaas. Odds farfar, Andreas Hølaas, var målmann, venstrepolitiker og en god venn av forfatteren Arne Garborg (han er modell til romanfiguren Markus Olivarius Markussen, som opptrer i Garborgs nøkkelromaner Bondestudentar og Mandfolk). Fra 1888 til sin død i 1907 var han fogd i Setesdalen.[3] Odd Hølaas ble med andre ord født inn i det dannede borgerskap.

Les mer