Stikkordarkiv: arabisk

Christopher Andreas Holmboe, 1796–1882

Foto: Nb, offentlig eiendom

Christopher Andreas Holmboe var teolog, filolog og numismatiker ved Universitetet i Christiania, men bidro også til oversettelse av Det gamle testamente og av kjente kulturtekster fra arabisk (og indirekte fra tyrkisk). Størst betydning har hans oversettelse av den berømte arabiskspråklige fabelsamlingen Kalila og Dimna (1880).[1]

Liv og virke
Christopher Andreas Holmboe vokste opp i Vang i Valdres.[2] Foreldrene var sogneprest Jens Holmboe (1746–1823) og Cathrine Holst (d. 1823). Han og broren Bernt Michael (f. 1795) ble først undervist av huslærere før de kom til katedralskolen i Christiania i 1812 og begge ble dimittert til examen artium i 1814. C.A. Holmboe viste tidlig interesse for orientalske språk. I 1818 avla han embetseksamen i teologi (som inkluderte hebraisk) med beste karakter. I 1821–22 hadde han stipend til École des Langues Orientales i Paris, der han i tre semestre studerte arabisk og persisk. I 1822 ble han utnevnt til lektor i «østerlandske språk» ved Det kongelige Fredriks universitet i Christiania (grunnlagt 1811). Tre år senere ble han forfremmet til professor, og ble dermed den første norske professor på dette fagområdet.[3] Han underviste i de semittiske språkene hebraisk, arabisk og syrisk (arameisk), samt i det «klassiske» indiske språket sanskrit.

Les mer