Stikkordarkiv: Bang-Hansen Odd

Odd Bang-Hansen, 1908–1984

Foto: Ukjent, fra Studentene 1926 (1951)

Odd Bang-Hansen var forfatter, kritiker, oversetter og organisasjonsmann og er regnet som en av de fremste forvalterne av den kulturradikale arven i norsk etterkrigslitteratur. I sine romaner kombinerte han psykologisk analyse med en klar pasifistisk tendens. Han skrev også barne- og ungdomsbøker. I denne artikkelen skal vi først og fremst konsentrere oss om Odd Bang-Hansens virksomhet som oversetter.

Odd Bang-Hansen ble født 9. april 1908 i Kristiania. Foreldrene var Lauritz Bang-Hansen (1879–1960) og Astri Halvorsen (1880–1971). Faren var prest, og Odd bodde blant annet i Vadsø og Kristiansund i barndommen. Han gikk tidlig sine egne veger og brøt med familien og tok avstand fra den strenge oppdragelsen og det konservative miljøet han hadde vokst opp i. Han tok artium ved engelsklinjen på Kristiansund Off. Skole i 1926. Videre utdanning tok han ved Universitetet i Oslo, hvor han studerte engelsk språk og litteratur og tysk samt geografi som bifag. Han ble cand.philol. i 1934 med en hovedfagsoppgave om den amerikanske forfatteren John Don Passos (1896–1970). Fra 1935 til 1943 arbeidet Odd Bang-Hansen som lektor, først ved handelsgymnaset i Drammen og senere ved Oslo Handelsgymnasium.

Les mer