Stikkordarkiv: Berg Einar

Einar Berg, 1921–1995

 

Foto: Privat

Einar Berg var utdannet jurist, flyver, religionshistoriker og arabist, og virket de siste tyve årene av sitt yrkesaktive liv som førstelektor i arabisk ved Universitetet i Oslo. Berg ble særlig kjent for sitt arbeid med den første fullstendige oversettelsen av Koranen til norsk, men oversatte også skrifter av muslimske tenkere, samt moderne arabisk skjønnlitteratur.

Bakgrunn og utdannelse
Einar Berg ble født 25. august 1921 i Honningsvåg, som sønn av overlærer Emil Amandus Johansen Berg og Gunnlaug Steinnes, og vokste opp på Onsøy utenfor Fredrikstad. Han påbegynte jusstudier under krigen, men meldte seg til Flyvåpenet og var stasjonert ved den norske treningsleiren Little Norway i Canada i 1943–45. Året etter fullførte han juridisk embetseksamen, og etter praksis som dommerfullmektig ble han ansatt i Den norske stats husbank i Hammerfest i 1948. I Hammerfest  traff han sin kone, Eva Marie Øiesvold fra Bodø, og de fikk to døtre før familien i 1951 flyttet til Oslo, der en siste datter ble født. Berg fortsatte i Husbanken fram til 1970.

Les mer