Stikkordarkiv: Boyesen Petra

Petra Ottilia Annette Boyesen, 1810–1888

Illustrasjon

Petra Boyesen oversatte kristeligsinnet og oppbyggelig underholdningslitteratur, hovedsakelig fra tysk og engelsk. Særlig populære var fortellingene til den tyske sognepresten Nikolaus Fries. Rett før hun døde utga hun også en egen roman i sjangeren.

Oppvekst og familie
Petra Ottilia Annette Boyesen ble født 9. mars 1810 i Vågå, som datter av kapellanen Ulrik Fredrik Bøyesen (1791–1841) og Anna Brøsting Teilman (1777–1849).[1] Broren August Frederik ble født i 1804, og søsteren Aletta Petronella Elisabeth, senere gift Koren, i 1808. I 1812 flyttet familien til Lærdal i Sogn, hvor faren ble sogneprest. Etter ti år der ble han kapellan ved Domkirken i Bergen, og til slutt sogneprest i Ullensaker fra 1825 til sin død. I Bergenstiden ble Bøyesens nære venner av Welhaven-familien, og i Ullensaker av den ikke mindre berømmelige familien Wergeland. Prestefamiliers vekslende liv står sentralt ikke bare i Petra Boyesens egne fortellinger, men også i den litteratur hun i annen halvdel av sitt liv skulle bli en flittig formidler av, med oversettelser fra tysk, svensk og engelsk.

Les mer