Stikkordarkiv: Brynildsen Aasmund

Aasmund Brynildsen, 1917–1974

Foto: Privat

Aasmund Brynildsen var filosof og forfatter, forlagskonsulent, redaktør og oversetter. Han var i alle år tilknyttet det kulturkonservative forlaget Dreyer som hovedkonsulent og redaktør, og han var også en drivende kraft i det private nisjeforlaget Servolibris. Hans virksomhet som essayist, kritiker og polemiker inngikk i datidens kulturdebatt og kamp for et spiritualistisk verdensbilde mot tidsåndens positivisme og materialisme. Det samme gjaldt hovedtyngden av oversettelsene han påtok seg, ofte med seg selv som initiativtager. Han oversatte for å formidle kjennskap til en bestemt åndshistorisk tradisjon.

Aasmund vokste opp i kystkulturen i Ytre Oslofjord med flere søsken og en far som var skipper i utenriksfart, og som følgelig sjelden var hjemme. Når moren i perioder var med faren på sjøen, bodde Aasmund hos mormoren på den tynt befolkede øya Hui (Hudøy) vest for Tjøme, en «verden av i går» som han har beskrevet med dikterisk barneblikk i memoarboken Hudø (1974). Som ganske ung gutt fikk han tilgang til morbroren, dikteren Alf Larsens rikholdige bibliotek og fremsto tidlig som en forstandig leser. Allerede i gymnastiden i Tønsberg, mens han gikk på latinlinjen (med gresk), leverte han bokanmeldelser i Tønsbergs Blad. Sytten år gammel debuterte han for alvor i onkelens tidsskrift Janus med en dypsindig artikkel om Pablo Picasso. Aasmund Brynildsens forfatterskap er hovedsakelig essayistisk, men omfatter også to diktsamlinger, to aforismesamlinger og den ovenfor nevnte barndomsskildringen Hudø.

Les mer