Stikkordarkiv: Bugge Niels Magnus

Niels Magnus Bugge, 1935–2005

Foto Av Bugge, privat

Foto: Privat

Niels Magnus Bugge var kritiker og oversetter. Som oversetter var Bugge aktiv fra slutten av 1960-årene, men mest produktiv på 1980- og 90-tallet, da 27 av hans til sammen 35 titler kom ut. Han oversatte mest fra svensk og tysk, og herfra kom nok de litterært sett mest interessante oversettelsene. Fra engelsk kom et knippe bøker av ulik sjanger: noen klassiske romaner, noe fantasy-preget litteratur og noen sekundæroversettelser av faglitterær karakter. Bugge oversatte skjønnlitteratur, essayistikk, sakprosa, faglitteratur og populærlitteratur. Han skrev aldri noe om oversetterfaglige spørsmål, og det er ikke kjent at han på annen måte ytret seg om det å oversette. Bugge oppfattet seg først og fremst som en fri intellektuell, litteratur- og kulturkritiker, og oversettervirksomheten må forstås som en del av hans samlede produksjon som profesjonell og personlig engasjert skribent.

Les mer