Stikkordarkiv: Eckhoff Lorentz

Lorentz Eckhoff, 1884–1974

Foto: Ukjent, Oslo Bymuseum

Foto: Ukjent, Oslo Bymuseum

Lorentz Eckhoff var gjennom hele sitt voksne liv en aktiv kraft i norsk litteraturverden. Han var en utpreget polyglott, som behersket fransk, engelsk, spansk, latin og gresk, og underviste i flere av språkene. Disse ferdighetene, kombinert med Eckhoffs vitalistiske tro på litteraturens rolle i verdenshistorien, resulterte i en serie oversettelser av varierende art. Eckhoff var helt fra starten av en engasjert formidler, og jobbet særlig med å løfte frem oversette navn som norske lesere etter hans syn burde gjøres kjent med. Denne formidlingen skjedde både i form av artikler, monografier, romanoversettelser, samt gjendiktninger av både drama og lyrikk. Tekstene han oversatte strakte seg fra tidlig romersk komedie til moderne lyrikk på 1960-tallet.

Les mer