Stikkordarkiv: Eskeland Øystein Orre

Øystein Orre Eskeland, 1906–2006

Foto: Studentene 1925

Øystein Orre Eskeland var en mangfoldig journalist, kringkastingsmann, oversetter og forfatter. Han var født og oppvokst i Stavanger, der faren var skoleinspektør, og tok eksamen på engelsklinjen ved Stavanger offentlige skole (senere kalt Stavanger Katedralskole) i 1925. Ved Universitetet i Oslo studerte han statsøkonomi (dvs. samfunnsøkonomi) og ble cand.oecon. i 1927. Hans jevnaldrende livsledsagerske, Anna Katharina Vaaland, tok artium samme år som ham ved samme skole. De ble gift i 1930 og fikk etter hvert fem barn. Øystein var familieforsørger med skiftende stillinger i presse, kringkasting og offentlig kulturforvaltning, med biinntekter fra en omfattende oversettervirksomhet. I etterkrigstiden var oversetteriet hans hovednæring.

Les mer