Stikkordarkiv: Gjertsen Fredrik

Fredrik Gjertsen, 1831–1904

Foto: Frogner skoles jubileumsbok 1869--1929

Fredrik Gjertsen var skolebestyrer og en kjent skikkelse i Christianias forenings- og samfunnsliv i andre halvdel av det 19. århundre. Han oversatte også en rekke verker fra gresk og latin, blant annet sju greske tragedier, samt enkelte moderne klassikere fra fransk og tysk som Goethes Faust.

Liv og virke
Fredrik Gjertsen ble født 1. november 1831 i Mandal. Han ble cand.philol. i 1857 og var fra og med 1862 skolebestyrer for en latinskole i Christiania, som han tok over etter Emil Schreiner i leide lokaler. Denne skolen ble i 1869 utvidet til en skole for høyere allmenndannelse, da den ble kombinert latin- og realskole. Gjertsens skole for den høiere almendannelse, også bare kalt Gjertsens skole, åpnet i august 1869 på St. Olavs plass 5, på en større tomt som Gjertsen hadde kjøpt. Bygget ble tegnet av Wilhelm von Hanno, arkitekten bak Trefoldighetskirken og Grønland kirke. Her virket Gjertsen som bestyrer ut skoleåret 1889.[1]

Les mer