Stikkordarkiv: Gran Martin

Martin Gran, 1867–1938

Foto av Martin Gran: Wikimedia Commons.

Foto: Wikimedia Commons.

Martin Gran var pedagog, litteraturhistoriker og oversetter. Han arbeidet som lektor ved Oslo Katedralskole og senere Norsk Korrespondanseskole, hvor han hadde det faglige hovedansvar. I 1922 tok han Norges første doktorgrad innen slavisk filologi. Gran oversatte flere verker fra russisk, blant annet den store 1800-tallsforfatteren Lev Tolstoj, samt to kjente engelske romaner. Men arbeidet med brevskolen krevde sitt av tid og krefter, og oversettervirksomheten ble en kort, hektisk periode i årene omkring 1930.

Les mer