Stikkordarkiv: Gundelach Kristen

Kristen Gundelach, 1891­–1971

Foto: Wikipedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Kristen Gundelach ble født i Kristiansund 20. september 1891. Faren Eugen Gundelach var lærer, moren Laura Larsen Holo husmor. Hun var av bondeætt, og Gundelach var arving til gården Holo i Bærum. Han giftet seg i 1916 med Ingrid Elsie Hanssen Hage (1893–1964). Gundelach tok eksamen artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1909. Deretter studerte han språk og litteratur ved Det Kongelige Frederiks Universitet.[1] Som ung forfatter hadde han to stipendreiser til utlandet: Paris og Firenze i 1921, Bayern i 1923. Disse reisene til krigsherjede land, med gryende fascisme og nazisme, skulle få mye å si for hans senere ideologiske holdning (Rottem 2009).

Les mer