Stikkordarkiv: Hambro Carl (Joachim)

Carl (Joachim) Hambro, 1914–1985

Foto: Carl Hambro, Norsk Oversetterforenings arkiv

Hambro var Norsk Oversetterforenings første representant i Kulturrådets oversettelseskomité. Han dreide egenhendig foreningens første formannsklubbe. Foto: Norsk Oversetterforenings arkiv.

Carl Hambro var oversetter, forfatter, journalist og freelance-skribent. Han var filolog med hovedfag i fransk og oversatte en rekke av samtidens fremste forfattere; mest fra fransk, men også fra engelsk (amerikansk) og svensk. I mange år arbeidet han som lektor i videregående skole. Mellomnavnet Joachim brukte han ikke, for å unngå enhver forveksling med sin far, den mer enn velkjente stortingspresidenten C.J. Hambro. Carl var nest yngst av fire brødre og den som var sterkest i opposisjon til autoriteten i barndomshjemmet. Det livslange ungdomsopprøret slo ut i en uborgerlig livsstil og en frihetlig ideologi med sterk motvilje mot autoritære systemer. Han skrev en innforlivet bok om Jens Bjørneboe (1978) og redigerte en engasjert debattbok om forholdene i gymnaset: Er gymnasiaster mennesker? (1966). Han utga også bøker om språkbruk og popularisert språkvitenskap. I tillegg skrev han flere romaner, blant annet en trilogi som gir et nokså utilslørt bilde av forfatterens egen oppvekst.

Les mer