Stikkordarkiv: Heggelund Kjell

Kjell Heggelund, 1932–2017

Foto: Den norske Forfatterforening

Kjell Heggelund markerte seg på mange vis i det litterære landskap: I tillegg til å være oversetter var han universitetslektor, forlagskonsulent, dikter, lyrikkanmelder og tidsskriftredaktør, og sto sentralt i det modernistiske gjennombrudd i Norge på 1960- og 70-tallet. Oversetterskapet hans er ikke veldig omfattende, men rommer både fransk surrealisme, Ludvig Holberg og den kinesiske kommunistlederen Mao Zedong.

Biografisk skisse
Kjell Heggelund ble født 16. desember 1932 på Hamar og vokste opp i Tønsberg og senere i Bergen. Foreldrene, Kristian Heggelund og Katrine Vestby, var aktive pinsevenner, og faren var også forstander i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen fra 1941 til 1960. I ungdommen kom Kjell Heggelund til å vende seg bort fra pinsemenigheten. Heggelund studerte litteratur med gresk og fransk som støttefag i Oslo, Paris og København og fikk magistergraden i 1962. Han underviste i nordisk litteratur ved Københavns Universitet i 1965, og fra året etter ved Universitetet i Oslo. Mellom 1970 og 1992 var han amanuensis i litteraturvitenskap ved UiO. Heggelund giftet seg tre ganger, siste gang i 1985 med forfatteren Liv Køltzow, som han hadde bodd sammen med fra midten av 1970-tallet.

Les mer