Stikkordarkiv: Wildenvey Herman

Herman Wildenvey, 1885–1959

Herman Wildenvey. foto

Foto: Ukjent

Herman Wildenvey var ikke oversetter av yrke eller kall; han var først og fremst dikter. Hans arbeid med gjendiktning av store forgjengere som Shakespeare og Heine kan sees som en forlengelse av den dikteriske livsgjerningen, mens de ganske få romanoversettelsene (totalt 2, begge engelskspråklige) nok var motivert av akutte behov for friske penger til husholdningen, kombinert med hans forlegger Harald Griegs ønske om å redusere dikterens raskt voksende forlagsgjeld.

Les mer