Stikkordarkiv: Holst Aagot

Aagot Holst, 1865–1928

Foto av Holst, Aagot Illustrert biografisk leksikon (red. Nanna With, 1920).

Illustrert biografisk leksikon (red. Nanna With, 1920).

Aagot Holst var en velkjent og produktiv oversetter i begynnelsen av det 20. århundre, men hennes navn er nesten glemt. Det kan være fordi hun stort sett holdt seg til en lite påaktet sjanger: tekster for barn og ungdom. Men hun har gitt gode leseopplevelser til tusener av unge lesere, og er vel verdt å trekke frem fra glemselen.

Aagot Cecilie Holst ble født i Larvik, som datter av kjøpmann Abraham Andersen og hustru Amalie, f. Ottesen. Faren var en av byens viktige menn, og førte en stor husholdning. Ifølge folketellingen for 1875 bodde hun i bydelen Langestrand sammen med moren og faren, mormoren, to yngre søstre, to handelsfullmektiger, to tjenestepiker og en tjenestedreng. Hun gikk på Larvik kommunale pikeskole i årene 1877 til 1881, da hun tok middelskoleeksamen. Etter eksamen hadde hun et lengre opphold i Tyskland og England, og hennes oversettelser fra tysk og engelsk viser at hun har gode språkkunnskaper. I folketellingen for 1885 står hun oppført som «Lærerinde ved Middelskolen» i Horten ladested. Det at hun først reiser til utlandet, og deretter flytter hjemmefra som 20-åring, før hun gifter seg, tyder også på at Abraham og Amalies eldstedatter er ærgjerrig og selvstendig.

Les mer