Stikkordarkiv: Høst Gerd

Gerd Høst, 1915–2007

Gerd Høst var skuespiller, germanist og runeforsker, dosent ved høyskole, universitetslærer, programleder for NRKs «tysktime», kulturformidler, foredragsholder, forfatter og oversetter. Oversettergjerningen kom til som en naturlig forlengelse av hennes kulturengasjement. Høsts mest kjente oversettelser er Thomas Manns Storsvindleren Krull (1955) og Elie Wiesels forfatterskap, men hun oversatte langt mer enn disse.

Les mer