Stikkordarkiv: Jorstad Jacob

Jacob Jorstad (Lars Jacob Hvinden Jorstad), 1894–1970

Foto: Wikimedia commons

Jacob Jorstad var jurist og diplomat. Han utga flere oversettelser fra latin til norsk, alle om romersk juss.

Jorstad var sønn av Thorstein Jorstad (1860–1947) og Elise Hvinden (1865–1945). Han giftet seg med Kirsten Preus Dietrichson i 1928.

Utdannelse og yrkesliv
Jorstad tok graden candidatus juris (cand.jur.) i 1918, og arbeidet fra 1919 i utenrikstjenesten. Han ble utnevnt til byråsjef i Utenriksdepartementet i 1928. Mellom 1931 og 1940 fungerte han som justissekretær ved Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie i Haag. I 1942 ble han utnevnt til konsul ved generalkonsulatet i New York, og i 1951 ble han beordret til midlertidig å bestyre ambassaden i Moskva. I 1952 ble han i statsråd utnevnt til sendemann i Haag.

Oversettelser
Utvalg av romerske rettskilder: arveretten
er, som tittelen antyder, en oversettelse av ulike tekster som omhandler den romerske arveretten. Boken ble utgitt i 1916, med et andre opplag i 1924.

I bokens forord, datert november 1916, peker Jorstad på at man i en anmeldelse av Holger Federspiels tidligere utgivelse Romerske retskilder (1907), kan lese at denne «Samlingen i en vis retning lider af en betydelig Ufulstændighed»[1], og at det da særlig er den romerske arveretten og familieretten det siktes til. Jorstad oppgir dette som bakgrunn for sin egen oversettelse, som tilsynelatende skal utfylle Federspiels bok. Videre skriver han at han har hatt studentenes behov for øyet, og at han derfor har inkludert i oversettelsen de kildestedene som er sitert av professor Marcus Pløen Ingstad i hans Forelæsninger over Den romerske arveret (først utgitt i 1904). Ingstad var jurist og professor i romerrett ved Universitetet i Kristiania fra 1870 til 1918.

Les mer